اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۱۶۰۵۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۰۵۹۶۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
تلگرام و واتس آپ ۹۲۱۰۱۹۰۰۳۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، پاساژ بهار ، طبقه 2 ، پلاک 6/16

پیشتاز الکتریک

تلفن

    • ۳۶۶۱۶۰۵۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۶۰۵۹۶۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • تلگرام و واتس آپ ۹۲۱۰۱۹۰۰۳۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    لاله زار جنوبی ، پاساژ بهار ، طبقه 2 ، پلاک 6/16

خروجی اخبار